www.domainiroda.hu
Kezdőlap
Regisztráció
Belépés/Kilépés
Domain eladás
Vezérlőpult
Szabályzat
Felhasználói leírás
Kategóriák, keresés:
Legalább 5-en licitáltak rá Leglátogatottabb Egyforintos aukció Csak azonnaliáras
Keresés:  
Minden kategória (alaphelyzet)
állat, kedvencek (4)
autó, jármű (3)
bio (32)
divat (1)
egészség (1)
egyéb (31)
életmód (10)
felnőtt, erotika (11)
fotó (6)
gazdaság (1)
gyógyászat (3)
informatika (29)
ingatlan (8)
játék (0)
kereskedelem (6)
kétbetűs (1)
mobil (3)
név, becenév (36)
növény (1)
oktatás, nyelv (4)
ország - város (2)
reklám (1)
sport (0)
szerencsejáték (0)
szórakozás (6)
technika, technológia (2)
turizmus (11)
videó (0)
zene (1)


Regisztrációs Szabályzat

A Silicium Network Kft. Regisztrációs Szabályzata a domainiroda.hu, domain-kereskedelmi online piactér használatára.

A Regisztrációs Szabályzat hatálya

Jelen Regisztrációs Szabályzat határozatlan ideig, ill. visszavonásig, annak megváltoztatásáig érvényes. A Szabályzat változtatását, visszavonását, a változások hatályba lépését megelőzően 30 nappal a honlapon közzétesszük.

A regisztrációs Szabályzat vonatkozása

Jelen Szabályzat egyaránt vonatkozik a domain-értékesítő piactéren aktívan résztvevő (regisztrált) domaint értékesítő felhasználókra és a vételi szándékot kinyilatkozó (regisztrált) felhasználókra.

A szolgáltatás részletezése

A domainiroda.hu weboldal lehetőséget biztosít domain tulajdonosok számára, hogy eladásra, hasznosításra közzétegyék a tulajdonukat képező domain neveiket. Az oldalon regisztrációt követően, egy online űrlap kitöltésén kersztül lehetséges a domain nevek felvitele a rendszerbe, kiajánlásuk eladásra vagy licitálás útján történő értékesítésre. A vásárlási szándékkal érkező látogatók indirekt módon tudnak kapcsolatot teremteni a domain eladójával az eladó által megadott elérhetőségek valamelyikén. Ezt a kapcsolatot a vásárlók és az eladók között a domainiroda.hu rendszere hidalja át azzal, hogy ha a regisztrált vevő azonnali áron vagy a határidőn belül leadott legmagasabb licit összeggel a domaint megvette, megküldi egymásnak az eladó és a vevő elérhetőségeit: úgy mint nevét, e-mail címét és mobiltelefonszámát.

Az eladásra szánt domainek egy online űrlap kitöltésével kerülnek be a rendszerbe, de nem jelennek meg azonnal a domain listában a látogatók előtt. A kitöltött űrlapról szerkesztőségünk egy értesítő e-mail-t kap, mely tartalmazza az eladásra szánt domain és tulajdonosa adatait.
A domainiroda.hu leellenőrzi, hogy az adott domain WHOIS rekordjában ugyanazok az adatok szerepelnek-e, mint a kitöltött űrlapon, és csak ezt követően, ennek függvényében hagyjuk jóvá az értékesítésre kiajánlott domainek megjelenését.
Amennyiben a WHOIS rekordok más - a domain tulajdonosára vonatkozó - adatokat tartalmaznak, mint a kitöltött űrlapon szereplő adatok, a domaint nem vesszük fel az eladási listánkra és erről a tényről értesítést küldünk az űrlap kitöltőjének. Amennyiben az űrlap és a WHOIS rekordban szereplő adatok egyezőséget mutatnak, a domain a rendszerbe történő kiajánlástól számított maximum 72 órán belül bekerül az eladásra szánt domainek listájába.
Hiányosan kitöltött űrlappal nem lehet domain eladást kezdeményezni. 

Az értékesített domain neveket a domainiroda.hu az értékesítést követően, további 50 napig listában tartja - reklám, hatékonyságmutató célból - és eladva állapottal jelzi.

Közös cél, magatartás, szankció

A domainiroda.hu rendszerbe regisztrált tagok - úgy az értékesítők mint a vevők - kötelesek magatartásukkal a domainiroda.hu weboldal szolgáltatási és értékesítési célját támogatni, a rendszer folyamataiban rendeltetésszerűen eljárni, valós adatokat rögzíteni, ill. publikálni.
A Regisztrációs Szabályzatban részletezett szolgáltatást csak 18. életévét betöltött, önálló cselekvőképességének tudatában lévő, adás-vételre vonatkozó jogi nyilatkozat megtételére képes személy veheti igénybe.
A felhasználók elfogadják, hogy semmilyen olyan magatartást nem tanúsítanak az adás-vételek bonyolítása során, melynek következménye a domainiroda.hu szolgáltatási tevékenységét sértené, zavarná vagy működésképtelenné tenné.
A vevők vételi szándékaik kinyilatkozásakor csak olyan mértékig vehetnek részt a licitálásban, ameddig annak anyagi következményeit vállalni, ill. teljesíteni tudják.
Eladó csak olyan domain nevet kínálhat eladásra, melynek tulajdonosi jogaival teljes körűen rendelkezik. Az ISZT nyilvántartásában vitatott vagy jogi rendezésre váró domain nevek értékesítése a domainiroda.hu rendszerében tilos.
Nem lehet elutasítani az olyan vételi ajánlatot, amely eléri a meghirdetett eladási árat. Az eladó, amennyiben olyan vételi ajánlatot kap, mely az általa megadott eladási árat eléri, köteles a domain nevet eladni. Így azonnali áron vagy azonnali ár hiányában a licitálás végén elért legmagasabb ajánlati áron az eladó köteles a domaint vevő részére átadni. Úgy az eladó, mint a vevő köteles az adás-vétel domainiroda.hu rendszeren túli részét (szerződéskötés, domain név átadás-átvételi nyilatkozat, stb.) gördülékenyen, egymás érdekeit figyelembe véve bonyolítani.
A regisztrált tagok elfogadják, hogy bármely olyan, a regisztrált tag magatartásából eredő esemény következtében, ami a domainiroda.hu szolgáltatását negatív színben tünteti fel, annak megítélését rontja, az adott tagnak a rendszerből történő azonnali és végleges kizárását eredményezi. Az így kizárt tag valamennyi a regisztráció során megadott adata a domainiroda.hu rendszerében tiltásra kerül, azokat új regisztráció során ismételten nem lehet felhasználni. 

Felelősségvállalás, felelősség meghatározása

A domainiroda.hu semmilyen felelősséget nem vállal az eladók által a honlapon közzétett adatok valódiságáért, valamint a vevők vételi szándékának komolyságáért. A domainiroda.hu csupán virtuális piacteret biztosít a domainek adás-vételéhez, az eladók és vevők üzleti, etikai és egyéb magatartásáért, vagy az ezzel okozott eszmei, anyagi és egyéb károkért felelősséget nem vállal. 
A domainiroda.hu nem garantálja, hogy a honlapján hirdető eladók nem állnak-e el az eladási szándékuktól, valamint ugyancsak nem garantálja, hogy a vételi ajánlatot tevők nem állnak-e el korábban kinyilatkozott vételi szándékuktól. A domainiroda.hu nem tudja kötelezni sem az eladót, sem a vevőt az online piactéren keresztül megkötött adás-vétel tényleges lebonyolítására.
Az eladók és a vevők jelen Regisztrációs Szabályzat elfogadásával kinyilatkozzák és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik azt a tényt, hogy a domainiroda.hu rendszerben csak saját felelősségükre kereskednek, az online kereskedési piacteret saját felelősségükre veszik igénybe és használják. A tagok tudomásul veszik, hogy ha bármilyen káruk származik a domainiroda.hu rendszer használatából, az azon nyújtott szolgáltatások igénybe vételéből, az kizárólag őket terheli, semmiféle kártérítési igénnyel nem élhetnek a domainiroda.hu üzemeltetőjével szemben.
A domainiroda.hu ugyanakkor, az értékesítési rendszerének körültekintő felépítésével, annak üzemeltetése során beépített különféle ellenőrzésekkel, a sértő magatartást tanusító tagok szankcionálásával arra törekszik, hogy az értékesítési platform minél hatékonyabban és rendeltetésszerűen szolgálhassa a tagok céljait, érdekeit. 

Nyilatkozat és feltételek elfogadása

A domainiroda.hu regisztrált tagjai regisztrációjukkal nyilatkozzák, hogy jelen Regisztrációs Szabályzatot elolvasták, annak tartalmi részét megértették és magukra nézve kötelezőnek tartva elfogadták.

 
 
 Copyright: Silicium Network Informatikai Kft. 2024 - www.silicium.eu